Praktijk Stijn Bijnens

Praktijk Stijn Bijnens

Praktijk Stijn Bijnens

Een kleine rebranding van een bestaand logo
en de creatie van een visuele huisstijl. De visitekaartjes,
spandoek en cadeaubon zijn subtiel gebaseerd op de Gulden
Snede. Dit brengt rust in het ontwerp, een principe dat nauw
aansluit bij de visie van Praktijk Stijn Bijnens. Ook de bestaande
website kreeg een update met enkele kleine visuele aanpassingen.